Підставами виникнення заборгованості перед ТОВ «Credit Control» може стати прострочення виконання договору про надання фінансових послуг (позики, кредиту), у тому числі право вимоги за яким відступлено ТОВ «Credit Control», згідно реєстру прав вимог, що відступається за договором факторингу.

Відповідно до вимог ст. 1082 Цивільного кодексу України боржник зобов’язаний здійснити платіж факторові ТОВ “Credit Control”, якщо він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж.

У випадку набуття права вимоги до боржника шляхом відступлення Товариству права вимоги на підставі Договору факторингу, інформацію відносно:

— укладення кредитного договору, на підставі якого виникла заборгованість, та

— виконання кредитного договору до моменту відступлення права вимоги (зокрема у тому числі реквізитів рахунку, на який зараховувалися грошові кошти позики, підтвердження зарахування коштів, документи на підтвердження здійснених платежів на користь первісного кредитора та відповідні детальні розрахунки з ним),

можуть бути надані боржникові первісним кредитором на відповідний його запит. Фактор має змогу надати лише документи, які відповідно до вимог чинного законодавства та умов Договору передані Фактору (зокрема копію кредитного договору, паспорту кредиту, витяг з реєстру, за яким здійснено відступлення права вимоги).

Умови, на яких відступається право вимоги, і які викладені в окремих документах за договором факторингу, є комерційною таємницею і конфіденційною інформацією.

Відповідно до положень ст. 1081 Цивільного кодексу України відповідальність за дійсність грошової вимоги, право якої відступається за договором Факторингу, покладається на клієнта, тобто на сторону, яка здійснює відступлення такого права вимоги.