Контактні дані і порядок подання та розгляду звернень Компанією:


для вирішення будь-яких питань (у тому числі щодо недотримання вимог щодо етичної поведінки) споживачі мають можливість звернутися безпосередньо до Товариства, зателефонувати, направити письмове або електронне повідомлення на:

— контактний телефон: +

— адреса для отримання електронних повідомлень:

— адреса для отримання поштових повідомлень:

00000 м. Київ


Товариство розглядає звернення в порядку та у строки, встановлені Законом України «Про звернення громадян». У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.  Не розглядаються повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, без стягнення плати.ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ: витрати, зроблені підприємством у зв’язку з перевіркою звернень, які містять завідомо неправдиві відомості, можуть бути стягнуті з громадянина за рішенням суду.


Інформація про орган, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів :

Національний банк України:

Адреса:

— для листування:

— для подання письмових звернень громадян:

Телефони:

електронна пошта:

онлайн форма звернення:

веб-сайт:

Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів:

Адреса:

Телефон: (

електронна поштa

веб-сайт: