Порядок погашення простроченої заборгованості


Правила та примірні договори надання фінансових послуг

Завантажити

Положення про захист персональних даних


Порядок взаємодії зі споживачем при врегулюванні просроченої заборгованості


Перелік кредитодавців, нових кредиторів, з якими укладено договір врегулювання заборгованості

Завантажити

Орган, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:

Національний банк України
Адреса: 01601, м. Київ, вулиця Інститутська, 9
Тел.: 0 800 505 240,
Email: nbu@bank.gov.ua

Орган з питань захисту прав споживачів:

– Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Адреса для листування: 01001 м. Київ, вул. Б. Гринченка, б.1;
Телефон для довідок: (044) 279-12-70, (044) 278-84-60, (044) 278-41-70;
Факс: (044) 279-48-83;
E-mail: Info@dpss.gov.ua.

1. Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів.

1.1. Скарги споживачів розглядаються Товариством в порядку та строки, передбачені чинним законодавством України. З метою оперативного вирішення порушених у скарзі питань та отримання необхідної інформації споживач може звернутися до Товариства будь-яким зручним йому способом, зокрема:

– за телефоном: в робочі дні з 09-00 по 18-00 0800-20-2424;

– електронним листом на електронну адресу: creditcontrol.fc@gmail.com;

– листом за адресою місцезнаходження Товариства: 01054, м.Київ, вул.Франка Івана, б.40 б;

– за формою звернення на офіційному сайті: за посиланням.

За результатом розгляду скарг Товариство направляє відповідь споживачу у спосіб в який надійшла скарга. Відповідь буде містити в собі інформацію про задоволення вимог споживача або відхилення (як повністю так і в частині).

Порядок розгляду звернень Товариством (ссылка – скачать или открыть)

1.2. Якщо надана Товариством відповідь не задовольнила споживача, і споживач вважає, що його права порушені, він може направити відповідне звернення до контролюючих органів :

– Національний банк України.

Адреса для листування: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, б.9;

Телефон для довідок: 0 (800) 505-240, (044) 253-01-80;

Факс: (044) 230-20-33, (044) 253-77-50;

E-mail: nbu@bank.gov.ua;

Офиційний сайт: https://bank.gov.ua;

Порядок розгляду звернень громадян Національним банком України: за посиланням.

– Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Адреса для листування: 01001 м. Київ, вул. Б. Гринченка, б.1;

Телефон для довідок: (044) 279-12-70, (044) 278-84-60, (044) 278-41-70;

Факс: (044) 279-48-83;

E-mail: Info@dpss.gov.ua. 2. У випадку неможливості вирішити питання в позасудовому порядку, Ви можете звернутись з позовом до суду.

«Інформація для захищеної категорії споживачів (в т.ч. військовослужбовців)

Відповідно до Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання простроченої заборгованості у період дії воєнного стану в Україні від 27 липня 2022 року № 2459-IX (далі – Закон) позичальники, які належать до захищених згідно даного Закону категорій громадян, мають права повідомити ТОВ «ФК КРЕДИТ КОНТРОЛЬ» про своє бажання щодо припинення взаємодії з представниками ТОВ «ФК КРЕДИТ КОНТРОЛЬ» з питань врегулювання їх простроченої заборгованості.

Захищеними категоріями відповідно до даного Закону є:

 а. Військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України;

б. Військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби;

в. Члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти;

г. Особи, які перебувають у полоні, особи, з якими втрачено зв’язок, особи, зниклі безвісти.

Підтвердними документами про належність споживача до захищеної категорії є:

– для військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних  органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби  транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України, – підписана  командиром (начальником, керівником) або особою, яка його заміщує,  відповідного структурного підрозділу, в якому проходить службу такий  військовослужбовець, або керівником територіального центру  комплектування та соціальної підтримки, який здійснив заходи щодо призову споживача на військову службу, скріплена гербовою печаткою  довідка за формою, встановленою додатком №2 до Закону України «Про споживче кредитування». Допускається складення довідки рукописним способом;

– для військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби, – посвідчення інваліда війни;

– для членів сімей військовослужбовців, які загинули чи померли, – посвідчення члена сім’ї загиблого;

– для осіб, які перебувають у полоні, осіб, з якими втрачено зв’язок, осіб, зниклих безвісти, для членів сімей військовослужбовців, які зникли безвісти, – інформація, надана державним підприємством, яке виконує функції Національного інформаційного бюро, про те, що особа утримується в полоні або перебуває у заручниках держави-агресора, або включена до реєстру як така, з якою втрачено зв’язок, або зникла безвісти.

Позичальники ТОВ «ФК КРЕДИТ КОНТРОЛЬ», які належать до захищеної категорії, або представники таких позичальників можуть направити повідомлення про своє бажання припинити взаємодію з представниками ТОВ «ФК КРЕДИТ КОНТРОЛЬ» щодо питань врегулювання простроченої заборгованості позичальника з підтверджуючими документами про належність позичальника до захищеної категорії будь-яким зручним з наведених способів:

– електронним листом за адресою: creditcontrol.fc@gmail.com;

– листом на поштову адресу: 01054, м. Київ, вул. Франка Івана, буд. 40-Б (з наданням копій підтвердних документів про належність споживача до захищеної категорії);

– за номером телефона: +380681587204.

Споживач, який втратив належність до захищеної категорії, зобов’язаний повідомити про це ТОВ «ФК КРЕДИТ КОНТРОЛЬ», нового кредитора протягом 30 календарних днів з дня втрати належності.

Кредитодавець має право звернутися за підтвердженням інформації щодо належності споживача до захищеної категорії до центрального органу виконавчої влади чи територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відповідь на такий запит кредитодавця надається протягом 30 календарних днів з дня його отримання.

Після отримання повідомлення споживача про втрату належності до захищеної категорії або відповіді на запит із зазначенням, що споживач не належить до захищеної категорії, кредитодавець має право відновити взаємодію за власною ініціативою із таким споживачем, його близькими особами, представником споживача, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит такого споживача та які надали згоду на таку взаємодію.

Додатково можна ознайомитися: ЗАКОН УКРАЇНИ

Документи:

Довідка про належність до захищеної категорії (тут будет другой докумнет)

Форма заяви клієнта (тут будет другой докумнет)

Повне найменування кредитодавця, нового кредитораКод за ЄДРПОУМісцезнаходження юридичної особи згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань