FC CREDIT CONTROL  – є одним із провідних експертів ринку по стягненню простроченої заборгованості в Україні. Колекторська компанія CREDIT CONTROL створено у 2023 році при участі 100% українського капіталу.


Компанія володіє широкими можливостями по роботі з портфелями проблемної заборгованості, аутсорсингу  повернення заборгованості, спеціалізованих консалтингових послуг для банків та інших фінансових організацій.


Перебуваючи на ринку, FC CREDIT CONTROL володіє унікальним досвідом у сфері повернення простроченої заборгованості і займає лідируючі позиції на українському ринку колекторських послуг.


Ми створили високотехнологічний контакт-центр, а також побудували масштабну мережу, яка покриває всі регіони України, це все дозволяє демонструвати стабільно високу ефективність.


В нашій команді  –  працюють найкращі професіонали галузі з повернення проблемної заборгованості, а також провідні фахівці IT, завдяки чому ми досягаємо високих результатів стягнення і дотримання якості наших послуг, з врахуванням та не порушуючи існуючого законодавства України. Ми регулярно інвестуємо у розвиток і навчання наших працівників, щоб бути одними з найкращих у цій галузі.
Наша команда IT завжди слідкує, а також розробляє технологічні нововведення, впроваджуючи сучасні технології для підвищення нашої результативності.


Компанія  FC CREDIT CONTROL цінує свою репутацію і працює виключно у відповідності із міжнародними стандартами ведення бізнесу, встановленими провідними західними фінансовими інститутами, а також відповідно до чинного законодавства України. В своїй діяльності компанія дотримується принципу відкритого і чесного ведення бізнесу, в індивідуальному підході до кожного Клієнта.

Підставами виникнення заборгованості перед компанією може стати прострочення виконання договору про надання фінансових послуг (позики, кредиту), у тому числі право вимоги за яким відступлено компанією, згідно реєстру прав вимог, що відступається за договором факторингу.

Відповідно до вимог ст. 1082 Цивільного кодексу України боржник зобов’язаний здійснити платіж факторовій компанії, якщо він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж.

У випадку набуття права вимоги до боржника шляхом відступлення Товариству права вимоги на підставі Договору факторингу, інформацію відносно:

— укладення кредитного договору, на підставі якого виникла заборгованість

— виконання кредитного договору до моменту відступлення права вимоги (зокрема у тому числі реквізитів рахунку, на який зараховувалися грошові кошти позики, підтвердження зарахування коштів, документи на підтвердження здійснених платежів на користь первісного кредитора та відповідні детальні розрахунки з ним),

можуть бути надані боржникові первісним кредитором на відповідний його запит. Фактор має змогу надати лише документи, які відповідно до вимог чинного законодавства та умов Договору передані Фактору (зокрема копію кредитного договору, паспорту кредиту, витяг з реєстру, за яким здійснено відступлення права вимоги).

Умови, на яких відступається право вимоги, і які викладені в окремих документах за договором факторингу, є комерційною таємницею і конфіденційною інформацією.

Відповідно до положень ст. 1081 Цивільного кодексу України відповідальність за дійсність грошової вимоги, право якої відступається за договором Факторингу, покладається на клієнта, тобто на сторону, яка здійснює відступлення такого права вимоги.

Наслідки несплати боргу

Несплата боргу може мати серйозні наслідки для боржника. Ось деякі з можливих наслідків:

 • Якщо ви не дотримаєте своїх зобов’язань, це призведе до неповерненної втрати вашої репутації. Ваша недобросовісність буде відзначатися невиконаною вами обов’язковістю, що може ускладнити ваше трудоустрій;
 • Ви не зможете отримати новий кредит. Ваш статус як ненадійного позичальника буде надісланий до бюро кредитних історій. Усі банки та фінансові установи матимуть доступ до вашої кредитної історії, тому отримати новий кредит або позику стане складніше;
 • Вам може стати складно знайти прийнятну роботу. Деякі роботодавці вимагають докази про вашу кредитну історію або відсутність заборгованості за іншими контрактами. Роботодавець може вважати негативну історію небажаною;
 • Є можливість ініціювати кримінальне провадження проти вас з причини підозри у вчиненні шахрайства, яке включає незаконне заволодіння чужим майном або набуття права власності на майно шляхом обману або зловживання довірою;
 • Ви ризикуєте втратити свою власність.
 • Суд може вимагати компенсацію з вашої власності і продати її для погашення боргу. Продаж зазвичай здійснюється за низькими цінами, і цього може вистачити лише на частину суми боргу;
 • Заборгованість буде збільшуватися
 • Суми штрафів, які накопичуються протягом усього періоду, будуть додаватися до вашого боргу до тих пір, поки весь борг не буде повністю погашений;
 • Після передачі справи до суду, ваша власність та фінансові ресурси будуть підлягати арешту. Це зроблять з метою забезпечення виконання позову, а в подальшому – для повернення боргу;
 • Ваша можливість подорожувати за межі країни буде обмежена. Ви можете зіткнутися зі значними труднощами щодо отримання закордонного паспорту та в’їзних віз до багатьох країн у світі;
 • Якщо ви не погасите борг, то кредитор звернеться до суду і ви зобов’язані будете оплатити всі судові витрати, пов’язані з розглядом цієї справи;
 • Очікуйте прибуття виконавців.

Приватних виконавці можуть здійснити візит за місцем вашої прописки для вирішення питання щодо заборгованості та огляду майна з метою його подальшої продажу.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до положень ст. 15 ЦКУ кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Тому інформуємо, що за відсутності конструктивного діалогу, ухилення від погашення боргу, компанія рішуче вживатиме усіх не заборонених чинним законодавством заходів для захисту свого цивільного права, у тому числі примусового стягнення заборгованості у повному обсязі, та відшкодування завданих порушенням зобов’язань збитків, серед яких можуть застосовуватися:

 • — передача врегулювання боргу до колекторської компанії;
 • — пред’явлення судового позову;
 • — забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти та/чи майно боржника;
 • — звернення до нотаріуса для вчинення виконавчого напису;
 • — звернення до державного або приватного виконавця із заявою про відкриття виконавчого провадження та примусове стягнення боргу на підставі виконавчого документа;

При цьому, державний та/або приватний виконавець під час виконавчого провадження зобов’язаний вживати передбачені чинним законодавством заходи щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії, у тому числі:

 • — здійснювати заходи примусового виконання рішень;
 • — викликати фізичних осіб з приводу виконавчих документів, що перебувають у виконавчому провадженні, а у разі якщо боржник без поважних причин не з’явився за викликом виконавця, виконавець має право звернутися до суду щодо застосування до нього приводу;
 • — за наявності вмотивованого рішення суду про примусове проникнення до житла чи іншого володіння фізичної особи безперешкодно входити на земельні ділянки, до житлових та інших приміщень боржника — фізичної особи, особи, в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, проводити в них огляд, у разі потреби примусово відкривати їх в установленому порядку із залученням працівників поліції, опечатувати такі приміщення, арештовувати, опечатувати та вилучати належне боржникові майно, яке там перебуває та на яке згідно із законом можливо звернути стягнення;
 • — накладати арешт на майно боржника, опечатувати, вилучати, передавати таке майно на зберігання та реалізовувати його в установленому законодавством порядку;
 • — накладати арешт на кошти та інші цінності боржника, зокрема на кошти, які перебувають у касах, на рахунках у банках, інших фінансових установах та органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів;
 • — здійснювати реєстрацію обтяжень майна в процесі та у зв’язку з виконавчим провадженням;
 • — у разі ухилення боржника від виконання зобов’язань, покладених на нього рішенням, ініціювати встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника за межі України до виконання зобов’язань за рішенням або погашення заборгованості

Вимоги виконавця щодо виконання рішень є обов’язковими на всій території України. Невиконання законних вимог виконавця тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

Та попри усі передбачені чинним законодавством можливості примусових обмежень і стягнень, Товариство ставить за мету добровільне та безконфліктне врегулювання, яке сприятиме уникненню зайвих витрат часу та коштів.

Тому сподіваємося на порозуміння і конструктив з Вашого боку у врегулюванні боргу!

Компанія не використовує заборонених методів роботи з проблемною заборгованістю і дотримується всіх норм етичної поведінки. Для захисту своїх інтересів, компанія самостійно здійснює заходи з повернення заборгованості

При врегулюванні простроченої заборгованості (зобов’язання) його Сторони зобов’язані керуватися нормами чинного законодавства. Основні положення щодо виконання зобов’язань, наслідків порушення зобов’язань та сплати боргу закріплені Цивільним кодексом України (надалі – ЦКУ):

Зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та актів цивільного законодавства (Стаття 526 ЦКУ).

Одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (Стаття 525 ЦКУ).

Боржник вважається таким, що прострочив зобов’язання, якщо він не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Боржник, який прострочив виконання зобов’язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки і за неможливість виконання, що випадково настала після прострочення (Стаття 612 ЦКУ).

Боржник, який порушив зобов’язання, має відшкодувати кредиторові завдані цим збитки (Стаття 623 ЦКУ)

Боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом (Стаття 625 ЦКУ).

Виконання обов’язку може бути покладено боржником на іншу особу. У цьому разі кредитор зобов’язаний прийняти виконання, запропоноване за боржника іншою особою. Боржник відповідає за порушення зобов’язання іншими особами, на яких було покладено його виконання ( Стаття 528, Стаття 618 ЦКУ).

Зобов’язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (Стаття 599 ЦКУ).

Інформація щодо кредитів кожної особи, яка користуються такими фінансовими інструментами, а також щодо дисципліни їх виконання (погашення) складає кредитну історію кожної такої особи, яка формується на підставі даних бюро кредитних історій, банків, фінансових та лізингових компаній, кредитних спілок та інших фінансових інституцій, і зберігається у базах даних протягом тривалого часу. Така інформація аналізується з метою оцінки Вашої добросовісності у правовідносинах з юридичними і фізичними особами, а також державою. Тому «чиста» кредитна історія є запорукою довіри і відсутності перешкод в трудових, цивільно-правових, суспільних та будь-яких інших аспектах життя.

Компанія наразі співпрацює з

— Українським бюро кредитних історій;

— Міжнародним бюро кредитних історій;

— Першим всеукраїнським бюро кредитних історій,

та обмінюється відповідною інформацією, з метою об’єктивного відображення правовідносин з позичальником у його кредитній історії.

Відокремлені підрозділи відсутні.

Провадження у справах про банкрутство та застосування процедури санації фінансової установи відсутні