Товариство має право прийняти рішення про відступлення права вимоги, у тому числі права вимоги, що виникло на підставі договору про надання фінансових послуг. Товариство має право відступити таке право вимоги як повністю, так і частково. Відступлення права вимоги здійснюється відповідно до цивільного законодавства України, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про споживче кредитування». Товариство повідомляє Споживача у строк 10 робочих днів з дати відступлення права вимоги про факт відступлення та передачу даних Споживача, а також надає інформацію про нового кредитора  (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, місцезнаходження, інформацію для здійснення зв’язку — номер телефону, адресу, адресу електронної пошти).