Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до положень ст. 15 ЦКУ кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Тому інформуємо, що за відсутності конструктивного діалогу, ухилення від погашення боргу, ТОВ “Credit Control” рішуче вживатиме усіх не заборонених чинним законодавством заходів для захисту свого цивільного права, у тому числі примусового стягнення заборгованості у повному обсязі, та відшкодування завданих порушенням зобов’язань збитків, серед яких можуть застосовуватися:

 • — передача врегулювання боргу до колекторської компанії;
 • — пред’явлення судового позову;
 • — забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти та/чи майно боржника;
 • — звернення до нотаріуса для вчинення виконавчого напису;
 • — звернення до державного або приватного виконавця із заявою про відкриття виконавчого провадження та примусове стягнення боргу на підставі виконавчого документа;

При цьому, державний та/або приватний виконавець під час виконавчого провадження зобов’язаний вживати передбачені чинним законодавством заходи щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії, у тому числі:

 • — здійснювати заходи примусового виконання рішень;
 • — викликати фізичних осіб з приводу виконавчих документів, що перебувають у виконавчому провадженні, а у разі якщо боржник без поважних причин не з’явився за викликом виконавця, виконавець має право звернутися до суду щодо застосування до нього приводу;
 • — за наявності вмотивованого рішення суду про примусове проникнення до житла чи іншого володіння фізичної особи безперешкодно входити на земельні ділянки, до житлових та інших приміщень боржника — фізичної особи, особи, в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, проводити в них огляд, у разі потреби примусово відкривати їх в установленому порядку із залученням працівників поліції, опечатувати такі приміщення, арештовувати, опечатувати та вилучати належне боржникові майно, яке там перебуває та на яке згідно із законом можливо звернути стягнення;
 • — накладати арешт на майно боржника, опечатувати, вилучати, передавати таке майно на зберігання та реалізовувати його в установленому законодавством порядку;
 • — накладати арешт на кошти та інші цінності боржника, зокрема на кошти, які перебувають у касах, на рахунках у банках, інших фінансових установах та органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів;
 • — здійснювати реєстрацію обтяжень майна в процесі та у зв’язку з виконавчим провадженням;
 • — у разі ухилення боржника від виконання зобов’язань, покладених на нього рішенням, ініціювати встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника за межі України до виконання зобов’язань за рішенням або погашення заборгованості

Вимоги виконавця щодо виконання рішень є обов’язковими на всій території України. Невиконання законних вимог виконавця тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

Та попри усі передбачені чинним законодавством можливості примусових обмежень і стягнень, Товариство ставить за мету добровільне та безконфліктне врегулювання, яке сприятиме уникненню зайвих витрат часу та коштів.

Тому сподіваємося на порозуміння і конструктив з Вашого боку у врегулюванні боргу!