Факторинг/Цесія

________________

Переуступка прав вимоги по договору факторингу (цесії)” означає, що кредитна установа (банк або мікрофінансова організація) передає своє право на отримання грошових коштів за кредитним договором колекторській компанії згідно з договором факторингу (цесії). Ця переуступка стається через порушення Вами умов договору. Таким чином, колекторська компанія стає Вашим новим кредитором. Ви маєте здійснювати платежі на рахунки Вашого нового кредитора.

Наша компанія займається переуступкою прав вимоги (факторингом/цесією) згідно з главою 47 Цивільного кодексу України. Статті 512-523 цієї глави встановлюють загальні підстави та процедуру зміни кредитора у зобов’язанні. Закон передбачає, що права первинного кредитора у зобов’язанні переходять до нового кредитора в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо договором або законом не передбачено інакше. Заміна кредитора у зобов’язанні здійснюється без згоди позичальника. З метою виконання умов договору та зобов’язань на актуальні реквізити, новий кредитор повідомляє позичальника про передачу прав вимоги за договором.

Оскільки Ви не виконуєте свої зобов’язання з кредиту, компанія має право вимагати дострокового повернення всієї суми боргу згідно з умовами Вашого кредитного договору та статтею 1050, частиною 2 Цивільного кодексу України.

Компанія здійснює телефонні дзвінки, надсилає листи, текстові та голосові повідомлення, здійснює виїзди за місцем прописки/проживання/роботи та ініціює судові процеси з метою захисту своїх законних прав, відповідно до статті 19 Цивільного кодексу та статті 3 Цивільно-процесуального кодексу України.»